subheader_subpage_1.jpg

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

 

 

Писмени преводи се наричат всички преводи, които са върху лист хартия/ електронен носител. Те могат да бъдат:

 

sep

 

ОТОРИЗИРАН ПРЕВОД

е всеки превод, извършен върху фирмена бланка от „заклет“* преводач, който е поставил подписа си върху него. Документът също така трябва да носи и печат фирмата, която от своя страна има подписан договор с Консулския Отдел на Министерство на Външните работи за извършване на такива преводи.

 

 

sep

 

ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД

се нарича оторизиран превод, върху който има заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на Министерство на Външните Работи на Република България.

 

*„Заклет преводач“ или „оторизиран преводач“ е преводач, с много добри езикови познания, със съответното образование и/или притежаващ нужните сертификати, който е подписал декларация за спазване на конфиденциалност относно информацията, която получава, превеждайки различни документи.


При неспазване на тази конфиденциалност, преводачът може да бъде подведен под наказателна отговорност.

 

Един преводач може да бъде „заклет“ към една или повече фирми, а личните му данни и подпис са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към Министерство на Външните Работи.

 

 

sep

Всички материали за превод се разпределят според квалификацията на преводача или при извършването на превода се прави и консултация със специалист.