subheader_subpage_5.jpg

УСТНИ ПРЕВОДИ

 

 

Фирмата предлага симултанен, консекутивен превод и придружаване, но при изчисляване на цените за тях трябва да бъде взет под внимание факта, че в цената влиза цялото ангажирано време на преводача (без значение дали той през цялото време превежда или не), разходите му за транспорт, евентуални нощувка/и/ и храна.

 

sep


СИМУЛТАНЕН

се нарича превода, който се извършва в момента на говорене. За да бъде извършен, в по-голямата част от случаите, трябва и осигурена за целта техника като кабини, микрофони, слушалки. Тъй като няма пряк контакт между преводача и говорещия, този превод в същността си е много натоварващ и отговорен. Това налага той да бъде извършван от екип от двама преводачи, а цената за него се определя по допълнително договаряне, за екип, на ден.

 

 

sep


КОНСЕКУТИВЕН

е превод, който се извършва с изчакване, т.е. ако се говори 5 минути, следва да се предвидят след това и 5 минути за превод. При него няма нужда от специална техника.

 

 

sep


ПРИДРУЖАВАНЕ (обикновен устен превод)

е по-скоро превод, който улеснява комуникацията при срещи/контакти между малки групи хора (2-3-4 души), може да се ползва при пазаруване, пътуване, съдействие на чужденци по всякакви въпроси, както и за всичко, свързано с преминаването на езиковата бариера.